Vzdelavanie zamestnancov ako prvok riadenia ludskych zdrojov

Technická dokumentácia je jazykom dokumentov, plánov, výkresov alebo technických výpočtov, ktoré spôsobujú údaje potrebné na výrobu konkrétneho výrobku, pričom technickú dokumentáciu možno vo veľkej miere rozdeliť do nasledujúcich tematických častí:

investičnú dokumentáciu, t. j. údaje potrebné na vykonanie danej investície, \ ttechnologickú dokumentáciu, t. j. údaje potrebné na splnenie montáže a spracovania, t. j. celého technologického procesu,projektová dokumentácia, tj projekty stavebných objektov alebo ich lokalít,vedeckú a technickú dokumentáciu, preto existujú výskumné projekty.

Táto metóda dokumentácie sa vyskytuje u dvoch osôb:

matríc alebo výkresov na technických výtlačkoch, \ tarchívne kópie, takže je to súbor plne čitateľných výtlačkov.

Preklad technickej dokumentácie odstraňujú prekladatelia, ktorí okrem vynikajúcich jazykových znalostí sú špecialistami v špecifickom technickom odvetví, čo zaručuje nielen spoľahlivý preklad z jazyka vhodného pre posledný jazyk, ale aj zabezpečenie správnej terminológie, ktorá chráni príjemcu služby pred možnými chybami v zmysle tak, aby mohol vyvolať dôsledky, ktoré sú relevantné pre právny a technický názor.

Ak objednávame preklad technickej dokumentácie, musíme najprv vrátiť stanovisko o spôsobilosti prekladateľa. Asi by to nebola žena, ktorá by poznala len cudzí jazyk. Technickým prekladateľom musí byť žena s dodatočnými vedomosťami o danom technickom odvetví a je najlepšie, aby si s pomocou špecializovaných prekladateľských firiem. Okrem toho by sa malo zabezpečiť, aby technická dokumentácia nebola iba textom, ale aj grafmi, plánmi a programami, takže dobrý prekladateľ technickej dokumentácie by mal tiež ponúknuť prispôsobenie projektových údajov rôznym jazykom, aby sa zabezpečila maximálna čitateľnosť (ide o službu tzv. ukladanie textu.

Stručne povedané, musíme uviesť, že nie všetky ženy, ktoré hovoria cudzím jazykom a vedia prekladať, budú dostatočne kompetentné na prípravu technických prekladov. Takže veľa je hľadať prekladateľskú spoločnosť, ktorá sa špecializuje len na technické preklady, vďaka čomu budeme mať záruku, že dokument, ktorý je pre nás dôležitý, bude preložený do spoľahlivého a dobrého.