Vybusne pasmo

Vzhľadom na to, že v krajinách Európskej únie boli v platnosti rôzne bezpečnostné predpisy, bolo rozhodnuté o harmonizácii ustanovení. Zaviedli sa požiadavky ATEX, o ktorých sa hovorí v úspechu potenciálne výbušných atmosfér a zariadení na prevádzku v súčasných zónach. Koniec týchto odrôd je veľké zníženie rizika alebo všetky jeho odstránenie, ktoré krivky s použitím tovaru v zónach, kde môže byť ohrozená explózia, t. J. Zóny EX.

Požiadavky EX, konkrétne smernica, definujú požiadavky, ktoré musia byť splnené pre daný výrobok, ktorý má byť špecifikovaný v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu. Hlavným cieľom systému je zjednotiť postupy dodržiavania obranných nástrojov a systémov v posledných zónach s rizikom výbuchu a zaručiť ich voľný chod na námestí Európskej únie.Tieto informácie zahŕňajú všetky elektrické a neelektrické riady a ochranné systémy, ktoré sa budú používať v potenciálne výbušných priestoroch. Požiadavky ATEX sa vzťahujú aj na bezpečnostné, riadiace a regulačné zariadenia, ktoré budú slúžiť mimo potenciálne výbušnej atmosféry. Nechcú byť schopní vlastniť funkcie, ale prispejú k bezpečnej existencii zariadení a ochranných systémov, ktoré sa tam budú používať.Smernica tiež definuje spôsob preukazovania zhody materiálov s požiadavkami ATEX. Zariadenia, ktoré tieto potreby, t. J. Harmonizované normy s informáciami, musia a musia spĺňať svoje základné požiadavky. Využívanie zmlúv nie je povinnou nevyhnutnosťou a takýto postup už existuje. Ide o otázku súladu so zásadou, ktorú prijal subjekt pracujúci na oznamovacej platforme Európskej komisie. Odchýlky môžu nastať aj pri úspechu elektrických spotrebičov tretej kategórie a neelektrických zariadení kategórie 2 a 3.Pokiaľ ide o tieto prípady, výrobca tejto pomôcky môže vydať tieto informácie o zhode v tejto skutočnosti bez účasti notifikovaného orgánu. Považujú sa však aj za tých istých výrobcov, ktorí budú v tejto forme dôležití na uzatvorenie svojho výrobku na trhu.Ak sú potrebné dôležité požiadavky, preto ide o certifikáciu elektrických a neelektrických zariadení, je možné samostatne certifikovať, požiadavky na výrobné závody a reagovať na krajinu Európskej únie v povinnom a dôležitom charaktere.