Financne vyrovnanie volebnych vyborov

Zmeny a doplnenia zákona o DPH od 1. januára 2015 znamenali, že registračné pokladnice obhajovali povinný prvok, ktorý je základom pre zúčtovacie operácie. Je pravda, že nie každá osoba, ktorá vykonáva hospodársku kampaň, musí byť takou pokladnicou.

Výnimky z účelu vlastnenia pokladniceRegistračné pokladnice nie sú potrebné pre úspech ľudí, ktorých ročný obrat nepresahuje 20 000 PLN, zatiaľ čo povinnosť mať registračnú pokladňu sa vzťahuje iba na spoločnosti, ktoré predávajú jednotlivcom a poľnohospodárom. Spoločnosti, ktoré sledujú účel zúčtovania účtov pomocou pokladnice, musia zároveň zaznamenať každú transakciu, ktorú získali po zakúpení pokladnice. A spoločnosti, ktoré počas roka prekročili obrat 20 000 PLN, by mali začať zaznamenávať príjem pomocou pokladnice po 2 mesiacoch, počkajúc dňom, keď prekročili uvedený limit. Okrem toho fiškálne registračné pokladnice nemusia mať podniky, ktoré vytvárajú vzdelávacie, finančné, poisťovacie a telekomunikačné služby.Zľava na nákup hotovostiNákup hotovosti predstavuje náklady vo výške niekoľkých stoviek zlotých, avšak podnik, ktorý si kúpi registračnú pokladňu, môže dosiahnuť prielom až do výšky 90% hodnoty nákupu, pričom odpočítanie nepresiahne 700 PLN. Ak chce podnikateľ, ktorý si kúpil registračnú pokladňu, z tohto odpočtu vyhrať, musí pred začatím účtovania nákladov vrátiť pokladničné doklady z pokladnice svojmu daňovému úradu so špecifickým uvedením miesta použitia pokladnice s dokladom o kúpe pokladnice a osvedčením o splnení požiadaviek na záznamové zariadenie v súlade s so zákonom o DPH. Zľava poskytnutá na kúpu pokladnice však môže dôjsť k strate, ak nebude pokladňa obsluhovaná. Spolu so zákonom by sa zariadenia na zaznamenávanie predaja mali opravovať najmenej raz za 25 mesiacov v osobitných službách.Byť registračnou pokladnicou súvisí aj s povinnosťou uchovávať kópie vydaných potvrdení (po dobu 2 rokov, ako aj denné, týždenné a mesačné správy (po dobu 5 rokov od konca účtovného roka, v ktorom boli poskytnuté. Majiteľ pokladne je, samozrejme, povinný vystaviť zákazníkom originálne potvrdenky.